Vyhradené technické zariadenia - elektrické


 Zoznam je zoradený podľa dátumu vydania oprávnenia (najnovšie prvé).
Číslo Sídlo IČO Platnosť Rozsah
006-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Mgr. Jarmila KOSOVÁ-Juraj KOS 093 02... 45 331 243 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A
005-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Ján BRTÁŇ 094 34 Hermanovce n/T 82 ... 14 322 731 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 / trieda: A, B1

004-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ELECTROCONTROL, spol. s r.o. Konštan... 31 692 729 01.03.2019
-
01.03.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
003-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S REVIMONT-DG, s.r.o. 038 04 Bystričk... 36 415 103 18.02.2019
-
18.02.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, / trieda: A,B
002-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S JARS elektro, s.r.o. Kuzmányho 8424/... 47 381 850 30.01.2019
-
30.01.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1, E4.1, E4.3 / trieda: A,B
001-V-19/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S EMS KOMPLET, s.r.o. Mojmírova 12 97... 36 301 132 30.01.2019
-
30.01.2024
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
TZ-E s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.1 / trieda: A,B
021-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O OTIS Výťahy s.r.o. Vajnorská 100/A ... 35 683 929 17.12.2018
-
17.12.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
technické zariadenia elektrické-stroj, prístroj, rozvádzač,
elektrické časti výťahov a zdvíhacích zariadení
skupina: E4 trieda: A
020-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S NBL s.r.o. 055 51 Veľký Folmar 103 ... 51 861 836 22.11.2018
-
22.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
019-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miloš Kováč - FIRE BLOCK 056 06 Ore... 51 075 466 22.11.2018
-
22.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
018-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S ADIFEX, a.s. Mostová 2 811 02 Brati... 46 715 894 20.11.2018
-
20.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
017-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S František Kobza ELMAKO 972 15 Kľačno... 30 431 531 12.11.2018
-
12.11.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
016-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S PETRA +, spol. s r.o. Račianska 146 ... 35 929 855 04.10.2018
-
04.10.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
015-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O THterm, s.r.o. Brestová 1 040 14 Ko... 43 886 221 14.09.2018
-
14.09.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A,B
014-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S RELEX, s.r.o. Cabajská 10 949 01 Ni... 36 563 692 28.08.2018
-
28.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba, S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 45 kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E2, E4.1 trieda: A
013-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Stanislav KASÁK Smreková 3093/12 01... 10 974 728 24.08.2018
-
24.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s obmedzením napätia do 1000 V vrátane bleskozvodov
skupina: E2 trieda: A
012-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O-S Miroslav Hatala - ELKONEKT Gejzu Dus... 48 106 500 16.08.2018
-
16.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
011-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B//O,S MENERT spol. s r.o. Hlboká 3 927 01... 17 330 165 09.08.2018
-
09.08.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
skupina: E1 trieda: A,B
010-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O,S PSK elektro, s.r.o. Pusté 861 013 2... 43 849 784 06.07.2018
-
06.07.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba
S-odborné prehliadky a odborné skúšky/
s napätím do 22kV vrátane bleskozvodov
skupina: E1.1, E4.1, E4.2 trieda: A
009-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/O/pp 3S POWER, s.r.o. Líščie údolie 29 8... 35 925 965 06.07.2018
-
06.07.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ, Výroba / s obmedzením napätia do 1000V vrátane bleskozvodov
skupina: E2, E4.2 trieda: A
008-V-18/IEZ01-opr/EZ-A,B/OS Ján Lauro JEEL Gorkého 760/14 962 3... 31 029 744 25.06.2018
-
25.06.2023
Montáž, Rekonštrukcie, OU opravy a údržba EZ,
S-odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
skupina: E3 trieda: A


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu