Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
13.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad - Kvetnica, Muničný sklad - oprava mosta pri b. č. 14 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2018 Zásobovacia základňa II., Martin - Laboratórne vybavenie - piezoelektrický snímač - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Neplánované opravy malotraktorov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.09.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Neplánované opravy reťazových motorových píl Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
10.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
07.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava zariadení dátových sietí - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia- Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ondrašová, Zdravotné sklady - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + B. Bystrica + Vlkanová, plynové kotolne - tlakové zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.08.2018 Zásobovacia základňa II., Martin - Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, Kasárne SNP, podstrojovne ÚK - MaR Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisná podpora aplikačnej vrstvy - Softvér pre kontrolu predbežných kalkulácií cien opráv a vystavených faktúr za vykonanie opravy motorových vozidiel Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Vajnory - vybudovanie kamerového systému a zabezpečenie brány do kasární Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Posanačný monitoring podzemných vôd Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.08.2018 Zásobovacia základňa I., Nemšová - Osobná pečať - minca Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu