Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
31.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Súprava (KIT) - náboje Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ročná kontrola, servis a revízia technologického zariadenia MIVA-UV na dezinfekciu vody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 - PD - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kasárne SNP - sklad zbraní, budova č.2 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní budova č.3 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisné opravy padákového materiálu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, budova na Námestí legionárov - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu (výmena plynového kotla 260kW) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.05.2018 Taktické krídlo Sliač - NDT skúšanie Magnetic Particle Testing Level 2 podľa STN EN ISO 9712 - certifikačná skúška Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2 a v MK budovy č. 1. Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky, sklad Trebianka, b.č. 195 - oprava strešnej krytiny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zem. Kostoľany - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, VÚ 4650 - rekonštrukcia krytej umývacej plochy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní b.č.3 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - kasárne SNP - sklad zbraní budova č.2 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, PS Sučany - zvýšenie kapacity trafostanice a pripojenie ubytovacích kontajnerov - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Podháj - rekonštrukcia 1. NP v budove č. 79 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nemšová, HK - zmena systému vykurovania b. č. 15 - R Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Michalovce, Mestské kasárne - rekonštrukcia budovy č. 1 (administratívna budova) - PD Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne - doplnenie dopravného značenia po vykonaných opravách komunikácií Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, kasárne, ČOV b. č. 282 - oprava dvoch ponorných kalových čerpadiel typ 150-GFHU-320-90x80 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia hál Husár č. 1 - 3 - SZ a PD Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
18.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, ÚFZ - kanalizačná prípojka - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu