Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
19.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
17.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - VN transformátory - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisné opravy padákového materiálu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.07.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Opravy, údržba a revízie vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia" - RŠÚ - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia stáčiska LPH-R - DOPLNENIE VYSVETLENIA K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
10.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.07.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.07.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - elektrické zariadenia - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.07.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.07.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.07.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Močiar Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.07.2018 VÚ 3030 Zvolen - Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Veľká Ida Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Žilina - kasárne Jilemnického - modernizácia vykurovanie areálu I etapa - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Žilina - kasárne Jilemnického - modernizácia vykurovanie areálu I etapa - PD - ZRUŠENIE Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Žilina, kasárne P. Jilemnického - modernizácia vykurovania areálu I. etapa - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky - modernizácia oplotenia technického priestoru - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.07.2018 VÚ 2206 Topoľčany - Dodávky chleba a pekárenských výrobkov pre VÚ 2206 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
03.07.2018 VÚ 4977 Sliač - Stavebný materiál - nákup betónovej zmesi C35/45 pre VÚ 4977 Sliač Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Žilina - kasárne Jilemnického - rekonštrukcia budovy logistiky, b.č. 33 - PD Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP oplotenie systému DTR 2000-odvodnenie pôdy drenážnym potrubím medzi stĺpmi 92-99 - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu