Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Voderady, požiarna nádrž - oprava ponorného kalového čerpadla a elektrického rozvádzača - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nové Mesto nad Váhom - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Ostatné trvanlivé potraviny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Dodávky chleba a pekárenských výrobkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - kotolne Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, b. č. 141 - oprava špeciálnej klimatizačnej jednotky - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia - RŠÚ - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Čerstvé zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Spracované zemiaky (čistené) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonanie pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby letiskových vlečných zametačov Overaasen - Oprava Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, b.č. 007,025,035,041,110,114,118 - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dodávka tlakových nádob a propán-butánového plynu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky - modernizácia oplotenia technického priestoru Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní b.č.3 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Servisné opravy padákového materiálu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - "Bratislava, Kutuzovove kasárne budova č. 151 - modernizácia výťahov" - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2018 VÚ 2790 Žilina - Zákusky - cukrárske výrobky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.06.2018 VÚ 2790 Žilina - Zemiaky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
11.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, PS Sučany - zvýšenie kapacity trafostanice a pripojenie ubytovacích kontajnerov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.06.2018 VÚ 2790 Žilina - Odznak triednosti - výsadkár Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nemšová, HK - zmena systému vykurovania b. č. 15 - R - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
08.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, budova na Námestí legionárov - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu - výmena plynového kotla 260kW Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu