Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
14.11.2018 Taktické krídlo Sliač - Nákup dopravných značiek a ich príslušenstva Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.11.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Lieh denaturovaný 1% lekárskym benzínom Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.11.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Kyselina citrónová, monohydrát Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
12.11.2018 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Špeciálny materiál pre UH-60M Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
08.11.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - VPZ - vojenské poznávacie značky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.11.2018 Zásobovacia základňa I., Nemšová - Žehličky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.11.2018 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Penidlo Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
05.11.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do zbraní, zbraňových systémov a optických prístrojov Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
02.11.2018 Zásobovacia základňa I., Nemšová - Pamätné mince Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.11.2018 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Reťaze na upínanie vrtuľníkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2018 Vojenská polícia Trenčín - Súprava osobných ochranných pomôcok pre vodiča motocykla Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.10.2018 Hospodárska správa MO SR - Dodanie tovaru - OCHRANNÝ VÝSTROJ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP, budova č.5 + budova na Jiskrovej ulici č.25 - vzduchotechnika - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava zariadení dátových sietí Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
25.10.2018 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Sada na kotvenie vrtuľníka Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, K 4.čsb. - b.č.1 - oprava živičnej strechy a atiky nad hlavným vchodom - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
22.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
22.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2018 Zásobovacia základňa II. Martin - Chemický postrek železničného zvršku Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + Sliač + Banská Bystrica - klimatizačné zariadenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia zmenovej služby pre územie mimo SR Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.10.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Aktualizácia zmenovej služby pre územie mimo SR - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.10.2018 Hospodárska správa MO SR - Prestriebrenie jedálenského príboru Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.10.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu