Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Žilina, kasárne P. Jilemnického - príprava výmenníkových staníc b.č. 30, 35, 54, 55, 60 a kotolní b.č. 3, 22, 32 na vykurovaciu sezónu Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, kasárne SNP - vybudovanie manipulačnej plochy pre zber nebezpečného odpadu - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
02.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne budova č. 151 - modernizácia výťahov - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Ruskov, výmena vonkajšieho osvetlenia za LED osvetlenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
01.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Technické overenie skúšobnej stanice 2V8M1E Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
31.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra - vytvorenie chránených priestorov b.č. 152 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
31.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
31.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
30.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra, Zoborské a Krškanské kasárne, b.č. 288, 151, 20, 313 - oprava čerpadiel po vykurovacej sezóne Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
30.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - požiarne hydranty - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, PS Sučany - zvýšenie kapacity trafostanice a pripojenie ubytovacích kontajnerov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubrá - elektrické zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.07.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Revízie vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, kasárne 4.čsb. - budova č.1 - oprava živičnej strechy a atiky nad hlavným vchodom - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - zdvíhacie zariadenia - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.07.2018 VÚ 2207 Levice - Oprava a údržba lezeckého a zlaňovacieho zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS Kubrá - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Prešov - servis plynových horákov a chem. čistenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum - služby - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
24.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Odev izolačný s dýchacím prístrojom Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
24.07.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
20.07.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Stavebný materiál - nákup betónu pre VÚ 1201 Kuchyňa Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu