Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
22.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Podháj - rekonštrukcia 1. NP v budove č. 79 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nemšová, HK - zmena systému vykurovania b. č. 15 - R Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Michalovce, Mestské kasárne - rekonštrukcia budovy č. 1 (administratívna budova) - PD Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne - doplnenie dopravného značenia po vykonaných opravách komunikácií Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Sereď, kasárne, ČOV b. č. 282 - oprava dvoch ponorných kalových čerpadiel typ 150-GFHU-320-90x80 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia hál Husár č. 1 - 3 - SZ a PD Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
18.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, ÚFZ - kanalizačná prípojka - realizácia prác Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nemšová, HK - zmena systému vykurovania b. č. 15 - R - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
17.05.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Vykonanie objektivizácie hluku v životnom prostredí Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.05.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Vykonanie objektivizácie hluku v pracovnom prostredí Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
17.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy, ošetrenia, odborné prehliadky a odborné skúšky protipožiarnych zariadení zabudovaných v technike Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
16.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Sklené, budova č. 10 - oprava vodovodného potrubia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Neplánované opravy, ošetrenia, odborné prehliadky a odborné skúšky protipožiarnych zariadení zabudovaných v technike - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
14.05.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Zneškodnenie nebezpečných odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, budova na Námestí legionárov - príprava TTZ na vykurovaciu sezónu (výmena plynového kotla 260kW) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Výzva na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie znaleckého posudku Obchodná verejná súťaž
09.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - elektrické zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
09.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - výťahy Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín VePS - zapojenie náhradného zdroja elektrickej energie - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, Kasárne SNP, b.č. 5 + budova na Jiskrovej ulici č. 25 - vzduchotechnika - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.05.2018 Úrad hlavného lekára Ružomberok - Pes služobný Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen + Sliač + Banská Bystrica - klimatizačné zariadenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.05.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
04.05.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Udržiavací výcvik pre posádky lietadiel na simulátore L-410 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu