Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
26.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Poprad - Kvetnica, Muničný sklad - oprava mosta pri budove č. 14 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 VÚ 6335 Prešov - Náhradné diely pre vrtuľník UH-60M Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Meranie výšky hladiny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2 a v MK budova č. 1 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 Jednotná strela a náboj 12/70 Buck shot 8,4 Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náboj 12/70 OPEN DOOR, náboj 12/70 JS a 12/70 Bucj shot 8,4 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do zbraní, zbraňových systémov a optických prístrojov Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonávanie neplánovaných opráv, údržby a ošetrení - Nákladný automobil TATRA T-815 TYP 7 a jeho modifikácie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Opravy motorových plošinových vozíkov M-24P, M-25P a Multicar FUMO M30 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Odev izolačný s dýchacím prístrojom Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
25.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky, do podvozkov tankov, OT a BVP Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
25.09.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Vykonávanie neplánovaných opráv zameriavacích, pozorovacích a meračských zariadení a prístrojov Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
25.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK b.č. 1,6,7 - vybudovanie sociálneho zariadenia - (realizácia práce) Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky - modernizácia oplotenia technického priestoru Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.09.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Zneškodnenie nebezpečných odpadov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Zvolen, Kasárne SNP, b.č. 5 + budova na Jiskrovej ulici č. 25 - vzduchotechnika Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2 a v MK budovy č. 1. Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.09.2018 Hospodárska správa MO SR - Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu verejnej mienky na základe dotazníka Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
14.09.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
13.09.2018 Zásobovacia základňa II., Martin - Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu