Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
02.07.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP oplotenie systému DTR 2000-odvodnenie pôdy drenážnym potrubím medzi stĺpmi 92-99 - RŠÚ Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.06.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Opravy, údržba a revízie vyslobodzovacieho zariadenia LUKAS Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
29.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Michalovce, DK - výstavba záložného zdroja budovy č. 1 a 2 a v MK budova č. 1 - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
28.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - spoločný sklad zbraní budova č.3 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - oprava strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, okenných rámov, omietok, podláh a prekrytie odkvapových žľabov na MS č. 29 až 60 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, K 4.čsb. - b.č.1 - oprava živičnej strechy a atiky nad hlavným vchodom - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
27.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nitra - vytvorenie chránených priestorov b.č. 152 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
26.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - vybudovanie chránených priestorov budovy č. 1 a 8 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - požiarne hydranty Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - požiarne vodovody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
25.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislav - Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.06.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Sliač - rekonštrukcia stáčiska LPH-R Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, MS - rekonštrukcia manipulačnej a výdajnej plochy PHM - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zvolen - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne - výstavba kamerového systému spoločného skladu zbraní v budove č. 1 - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Voderady, požiarna nádrž - oprava ponorného kalového čerpadla a elektrického rozvádzača - H - Oprava Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Žilina, kas. P. Jilemnického - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove č. 4 Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Kasárne Voderady, požiarna nádrž - oprava ponorného kalového čerpadla a elektrického rozvádzača - H Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
19.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Dendrologický prieskum Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nové Mesto nad Váhom - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Ostatné trvanlivé potraviny Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 VÚ 4650 Trenčín - Dodávky chleba a pekárenských výrobkov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
18.06.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - kotolne Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu