Obstarávanie tovarov, služieb a práce


Dátum Predmet Typ obstarávania
23.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Posanačný monitoring podzemných vôd Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
23.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Filter ochranný NBC, filter ochranný kombinovaný Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
21.08.2018 Zásobovacia základňa I., Nemšová - Osobná pečať - minca Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
21.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Hlohovec - zdvíhacie zariadenia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.08.2018 VÚ 1201 Kuchyňa - Stavebný materiál - nákup betónu pre VÚ 1201 Kuchyňa Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Terče na nácvik streľby Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
20.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kas. SNP - zvýšenie energetickej efektívnosti budov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
16.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín - vybudovanie náhradného zdroja budovy K - projektová dokumentácia Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
15.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Obchodná verejná súťaž
14.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Nitra - požiarne hydranty Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Taktické krídlo Sliač - Nákup bojovej zástavy pre Taktické krídlo Sliač Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Nemšová, Dolné kasárne - bleskozvody Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany - Ovocie a zelenina Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Demineralizačné zariadenia - odborné servisné prehliadky Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
13.08.2018 Vrtuľníkové krídlo Prešov - Neplánované opravy a ošetrenia prídavných a prípojných zariadení Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
10.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody Obchodná verejná súťaž
09.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 - Zrušenie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
07.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
07.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - MS Ruskov, výmena vetracích mriežok na všetkých skladoch Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Oprava zariadení dátových sietí Postup podľa §139 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, kasárne SNP - oprava elektromotorov a čerpadiel výmenníkových staníc Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Objekty SPO Zemianske Kostoľany - požiarne hydranty Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
06.08.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Rašov, TP - Oprava nahnutej časti vonkajšieho oplotenia (cca 150 m) - Zrušenie Postup podľa §117 zákona 343/2015 o VO
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu