Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
20.09.2012 AOS Liptovský Mikuláš - Nebytový priestor – zubné laboratórium
28.08.2012 ÚŠZV Lešť - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu
06.08.2012 SAMaV Banská Bystrica- osobitné ponukové konanie a ďalšie osobitné ponukové konanie
03.07.2012 SAMaV Bratislava - Vyhlásenie elektronickej aukcie
03.07.2012 SAMaV Banská Bystrica - Osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
03.07.2012 SAMaV Bratislava - Osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
20.06.2012 SAMaV Košice - Prenechanie dočastne prebytočného majetku štátu do nájmu za účelom prevádzkovania bufetu - ARMA
19.03.2012 ÚŠZV Lešť – Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu
15.03.2012 ÚVN SNP Ružomberok - Opakované ponukové konanie
23.02.2012 Prenájom Bufet Trenčín (Nehnuteľný majetok)
06.02.2012 SAMaV Bratislava - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
25.01.2012 SAMaV Bratislava - Ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
25.01.2012 SAMaV Košice - Opakované ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
25.01.2012 SAMaV Banská Bystrica - Ďalšie osobitné pakované ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
24.01.2012 AOS Liptovský Mikuláš - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu