Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
09.08.2013 ÚŠZV Lešť - PK č. 3/2013 - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu
29.07.2013 ASM Bratislava - elektronická aukcia - OÚVO Javorina, Budova na Jarkovej Prešov
29.07.2013 ASM Bratislava - Osobitné ponukové konania (OPK ĎOPK OĎOPK) - otváranie obálok 17.09.2013
10.07.2013 ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie Kasárenský areál Záľubica, Kasárne a letisko Mokraď
01.07.2013 ASM Bratislava - Bufet Hlohovec
14.06.2013 AOS Liptovský Mikuláš - Zubná ambulancia
11.06.2013 ASM Bratislava - Vyhlásenie elektronickej aukcie - Otváranie obálok 19.7.2013
11.06.2013 ASM Bratislava - Osobitné ponukové konania (OPK ĎOPK OĎOPK) - Otváranie obálok 19.7.2013
21.05.2013 ASM Bratislava - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu - Areál Muničného skladu TRNOVO
09.05.2013 Vojenské športové centrum DUKLA - Ďalšie osobitné ponukové konanie - Administratívna budova
26.04.2013 ASM Bratislava - prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
12.03.2013 Vojenské športové centrum DUKLA - Ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
05.03.2013 Agentúra správy majetku MOSR - Osobitné ponukové konania - otváranie obálok - 16.4.2013
05.03.2013 Vyhlásenie elektronickej aukcie - Otváranie obálok - 16.4.2013
24.01.2013 AOS Liptovský Mikuláš - Nebytový priestor pre umiestnenie farebného kopírovacieho stroja
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu