Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
02.06.2014 Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu - Nebytový priestor - bufet, skladové a sociálne priestory
12.05.2014 Centrum výcviku Lešť - PK č. 4/2014 - Ponuka o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu
29.04.2014 Centrum výcviku Lešť - Ponuka č. 3/2014 o prenechaní nebytového priestoru vo vlastníctve štátu do nájmu
17.04.2014 Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu - Nebytové priestory na poskytovanie zdravotníckych služieb
10.04.2014 ASM Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
07.04.2014 Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
19.02.2014 Centrum výcviku Lešť - Ponuka č.1/2014 - Nájom nebytového priestoru, bufet 1
19.02.2014 Centrum výcviku Lešť - Ponuka č.2/2014 - Nájom nebytového priestoru, bufet 2
20.12.2013 ASM Bratislava - Ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
19.12.2013 ASM Bratislava - Elektronická aukcia na prevod prebytočného majetku štátu
18.12.2013 ASM Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
21.10.2013 ASM Bratislava - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu v správe MO SR
09.10.2013 ASM Bratislava - Osobitné ponukové konania (OPK ĎOPK OĎOPK) - otváranie obálok 14.11.2013
09.10.2013 ASM Bratislava - Vyhlásenie elektronickej aukcie - otváranie obálok 14 11 2013
08.10.2013 ASM Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu