Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
28.10.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Elektronická aukcia na prevod prebytočného majetku štátu
19.10.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
10.09.2015 AOS Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
06.08.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Osobitné ponukové konanie na prevod prebytočného majetku štátu
06.08.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Opakované ďalšie osobitné ponukové konanie
06.08.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Vyhlásenie elektronickej aukcie na prevod prebytočného majetku
15.05.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
16.04.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
20.03.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Osobitné ponukové konanie ďalšie osobitné ponukové konania a opakované ďalšie osobitné ponukové konania
20.03.2015 Agentúra správy majetku Bratislava - Vyhlásenie elektronickej aukcie
27.02.2015 AOS Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
24.11.2014 ASM Bratislava - Osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie na prevod nasledovného prebytočného majetku štátu
14.11.2014 ASM Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
18.09.2014 Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu - Nebytový priestor pre umiestnenie predajných automatov
14.07.2014 BARMO Bratislava - Opakované osobitné ponukové konanie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu - Nebytové priestory v Malackách
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu