Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku


Odpredaj nehnuteľného majetku

Dátum Názov výberu
06.04.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
06.03.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
06.02.2018 Centrum výcviku Lešť - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 01.03.2018
30.01.2018 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
22.12.2017 Centrum výcviku Lešť - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 15.01.2018
27.11.2017 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o vyhlásení elektronických aukcií s lehotou predkladania ponúk do 9.1.2018
27.11.2017 Ministerstvo obrany SR Bratislava - Oznámenie o osobitných ponukových konaniach s lehotou predkladania ponúk do 9.1.2018
27.11.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenájom
18.10.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
04.10.2017 Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu - Elektronická aukcia na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR
04.10.2017 Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu - Elektronická aukcia na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR
16.08.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
27.07.2017 AOS Liptovský Mikuláš - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
15.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
15.06.2017 Agentúra správy majetku Bratislava - Ponuka na prenechanie dočasne prebytočného majetku štátu do nájmu
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu